Sugam Pokhrel – Mero Sansar

Mero Sansar Timi Nai Hau,
Bachne Aadhar Timi Nai Hau
Mero Dharti Timi Nai Hau,
Khula Aakash Timi Nai Hau
Aasha Chha Timrai Nai,
Saatha Deau Malai Timi Sandhai Nai

Timrai Biswas Chha Timrai Bharosa
Timi Nai Bhana Na Mero
Timi Bahek Ko Chha Ra
Sanka Nagara Mero Maya Lai
Galata Chaina Mero Soochai

Niyali Hera Mana Bhitra,
Timi Nai Timi Hi Chau
Bato Jata Modeya Pani,
Gantabya Matra Timi Hau
Timrai Biswas Chha Timria Bharosa
Timi Nai Bhana Na Mero
Timi Bahek Ko Chha Ra
Sanka Nagara Mero Maya Lai
Galata Chaina Mero Soochai

Mero Sansar Timi Nai Hau,
Bachne Aadhar Timi Nai Hau
Mero Dharti Timi Nai Hau,
Khula Aakash Timi Nai Hau
Aasha Chha Timrai Nai,
Saatha Deau Malai Timi Sandhai Nai

Mero Sansar Timi Nai Hau Au

Leave a Reply