Nepathya – Bhedako Oon

Si.. …X 2

Oh.. Ho.. …X 4

Aakash Bata Ke Udi Aayo …X 2
Bheda Ko Oon Jasto …X 2
Maya Ko Photo Mai Khichi Lanchha -2
Purne Ko Jun-A Jas-To …X 2
Oh.. Ho.. …X 2

Hiun Ko Jasto Pagalera Aayo …X 2
Chauri Ko Dudh-A Jas-Ato …X 4
Aaja Ko Saait Ma Bahi Aaunchhu …X 2
Julke Ko Ghaam Jas-Ato …X 2
Oh.. Ho.. …X 2

Danfe Le Bhanchha Korali Layo …X 2
Buki Ko Phula Jasto …X 4
Dhunga Ma Murti Ma Khopi Janchha …X 2
Tima-Rai Rupa Jas-Ato …X 2
Oh.. Ho.. …X 4 (Till Fade)

Nepathya – Sa Karnali

Sa, Jau Ka Bari
Gaun Ka Pula Company
Sa, Pula Bandi
Jaya Bainai Company
Sa, Hansdai Kheldai
Dina Katlam Company
Sa, Gharbarya Na Bhaya
Bainai Company

Jhalkai Deu …X 2
Galai Ko Mala Company
Jhalkai Deu …X 2
Galai Ko Mala Company
Jhalkai Deu …X 2
Galai Ko Mala Company
Jhalkai Deu …X 2
Galai Ko Mala Company

Sa, Purso Danfe Eajar Kahndo Company
Sa, Mau Danfya Jilaundo Bainai Company
Sa, Kuhiri Jana Lagnaya Maya Company
Sa, Hiunja Nabilaundo Bainai Company

Jhalkai Deu …X 2
Galai Ko Mala Company
Jhalkai Deu …X 2
Galai Ko Mala Company
Jhalkai Deu …X 2
Galai Ko Mala Company
Jhalkai Deu …X 2
Galai Ko Mala Company

Sa, Batai Muni
Gayal Pakyo Company
Sa, Niuntaedeu Ra Khanchhu
Barai Company
Sa, Maya Deu Ra Kahlti
Halchhu Company
Sa, Bida Deu Ra Janchhu
Barai Company

Jhalkai Deu …X 2
Galai Ko Mala Company
Jhalkai Deu …X 2
Galai Ko Mala Company
Jhalkai Deu …X 2
Galai Ko Mala Company
Jhalkai Deu …X 2
Galai Ko Mala Company

Nepathya – Rangeen Chara

टाढा धेरै टाढा उडेका रंगीन चरा
धर्तिमा कहिले फिर्लान्
आकाशको कालो मैलो हटि
घाम जुन कहिले खुल्लान्
टाढा धेरै टाढा उडेका रंगीन चरा
धर्तिमा कहिले फिर्लान्

संघारमा कमजोर आमाको छाया
हुरी चलेको आवेगमा
संघारमा कमजोर आमाको छाया
हुरी चलेको आवेगमा
यस्तो लाग्छ यो घरसंसार
जलिरहेछ संवेगमा
आज हामी माझ बल्झेका पिर सारा
विलाई कहिले झर्लान्
ओठमा चन्द्र सुर्य चम्के सरी
मुस्कान कहिले भर्लान्
मुस्कान कहिले भर्लान्

यात्रामा बाटो पहिल्याउँदै यात्रि
एकदिन पुग्छन् मुलबाटोमा
यात्रामा बाटो पहिल्याउँदै यात्रि
एकदिन पुग्छन् मुलबाटोमा
घरलाई पिर्ने बाधा अड्चन
मन्छाई दिउँला दोबाटोमा
गाढा धेरै गाढा युगौँको भाइचारा
तोडेर तोडिन्न एकदम
पहाडमा मधेश धुन अनेक
नाचौँ न मिलेर छमछम
नाचौँ न मिलेर छमछम
नाचौँ न मिलेर छमछम
नाचौँ न मिलेर छमछम
नाचौँ न मिलेर छमछम
नाचौँ न मिलेर छमछम
नाचौँ न मिलेर छमछम