Narayan Gopal – Mandir Ma Chha Ki Murti Ma Maya

मन्दिरमा छ कि मुर्तिमा माया
मन्दिरमा छ कि मुर्तिमा माया
पत्थरमा छ कि धुलोमा माया
कोही त देखाऊ कोही त बताऊ
खै कहाँ छ कहाँ
कहाँ छ माया
खै कहाँ छ कहाँ
कहाँ छ माया
मन्दिरमा छ कि मुर्तिमा माया

एक अन्जुली मायाको लािग
पलपल हृदय चर्कन्छ
एक अन्जुली मायाको लािग
पलपल हृदय चर्कन्छ
साउन र भदौ बनेर आँखा
साउन र भदौ बनेर आँखा
बर्षौ बर्ष बस्रन्छ
बर्षौ बर्ष बस्रन्छ

हाँसोमा छ कि आँशुमा माया
फुलमा छ कि काँडामा माया
कोही त देखाऊ कोही त बताऊ
खै कहाँ छ कहाँ
कहाँ छ माया
खै कहाँ छ कहाँ
कहाँ छ माया
मन्दिरमा छ कि मुर्तिमा माया

एउटी आमा जिउँदै जल्छे
छोराको मायाममतामा
एउटी आमा जिउँदै जल्छे
छोराको मायाममतामा
एउटा छोरो मरेर बाँच्छ
एउटा छोरो मरेर बाँच्छ
आमाको सपना विपनामा
आमाको सपना विपनामा
रगतमा छ कि नातामा माया
विस्वासमा छ कि बाचामा माया
कोही त देखाऊ कोही त बताऊ
खै कहाँ छ कहाँ
कहाँ छ माया
खै कहाँ छ कहाँ
कहाँ छ माया
मन्दिरमा छ कि मुर्तिमा माया

Axata Singh – Ma Sadhai

Aankha Bhitra Timilai Nai
Sajai Rahanchhu Ma Sandhai
Mana Bhitra Timilai Nai
Lukai Rahanchhu Ma Sandhai
Hridaya Rakhne Chhu Timilai Ma Sandhai – 2

Sapana Bhitra Timilai Nai
Dekhi Rahanchhu Ma Sandhai
Bipana Bhari Timilai Nai
Khoji Rahanchhu Ma Sandhai
Timi Lai Nai Maya Garne Chhu Ma Sandhai – 2
Tada Timi Bhaye Pani Samjhana Ma Hune Chhau
Aansu Tyasai Na Jhara Timi
Pharki Aaune Chhu -2

Tada Timi Bhaye Pani Samjhana Ma Hune Chhau
Aansu Tyasai Na Jhara Timi
Pharki Aaune Chhu -2
Aankha Bhitra Timilai Nai
Sajairanchhu Ma Sandhai
Mana Bhitra Timilai Nai
Lukairanchhu Ma Sandhai
Hridaya Rakhne Chhu Timilai Ma Sandhai – 2
Ma Sandhai – 16