Narayan Gopal – Manchhe Ko Maya Yahan

मान्छेको माया यहाँ
खोलाको पानी जस्तो
किनारालाई छोई भाग्ने
लहरेको बानी जस्तो

मान्छेको माया यहाँ
आँखाको नानी जस्तो
यो रात फकाई आउने
सुन्दर विहानी जस्तो
माया त जोवनको आवेश मात्र नै हो
तिर्खाको अर्को राम्रो एक भेष मात्र नै हो
एक भेष मात्र नै हो
तिम्रो हेराईमा केबल आँखा छ मुटु छैन
तिम्रो बोलाईमा स्वर छ ढुकढकी केही छैन
मान्छेको माया यहाँ
खोलाको पानी जस्तो
किनारालाई छोई भाग्ने
लहरेको बानी जस्तो

मायाको विशालता यो आकाश धर्ती नै हो
माया त साँच्ची सुन्दर आत्माको मुर्ति नै हो
सुन्दर आत्माको मुर्ति नै हो
तिमी पानीलाई आकार दिने कोशिस नगर
तिमी हावालाई सद्भाव दिने कोशिस नगर
मान्छेको माया यहाँ आँखाको नानी जस्तो
मान्छेको माया यहाँ खोलाको पानी जस्तो
यो रात फकाई आउने सुन्दर विहानी जस्तो
किनारालाई छोई भाग्ने लहरेको बानी जस्तो

Leave a Reply